Berichten

100 gezinnen trainen in duurzame landbouw!

De Bethel kerk uit Veenendaal zal komend seizoen geld inzamelen om 100 gezinnen in Malawi te trainen in duurzame landbouw! Wat een geweldig gebaar! In mei zal een eerste training gegeven worden in het maken van compost. Het zaai en trainingsseizoen begint in november als de regens komen.

Voedselzekerheid

De gezinnen wonen in de omgeving van onze trainingsboerderij in Centraal Malawi. Zij zijn voor hun inkomsten grotendeels afhankelijk van de opbrengst van hun land. De oogst is onder normale omstandigheden klein. Veel gezinnen lijden tijdens het ‘hongerseizoen’ aan tekorten. Een grotere oogst bereid hen beter voor op dit seizoen, door grotere voorraden aan te leggen. Voedsel onzekerheid maakt dat mensen sterk ‘bij de dag’ gaan leven en weinig toekomst plannen maken. 

Plan van actie

Charity Hands wil samen met deze gezinnen toewerken naar voedselzekerheid. Ze worden getraind in Foundations for Farming (FFF). FFF is een duurzame, beproefde, Afrikaanse landbouwmethode. Als mensen op eigen benen gaan staan en voldoende voedsel hebben, zijn ze in staat betere keuzes te maken voor hun toekomst.

Lees meer over dit geweldige project >>

Gezinnen worden getraind in duurzame landbouw
Compost Training in Malawi – 2020

Stralende ogen en een mooie lach

Het is december in Mitongwe, Malawi. Als de eerste haan kraait staat Saliza*, een 11-jarige meisje, al naast haar bed. Tijd om water te halen. Met een emmer op haar hoofd 20 minuten lopen. Ze vult de emmer en wast zichzelf en haar kleren. Ze is blij, want vandaag is er ontbijt. Elke twee dagen kookt haar moeder een pan met maispap. Het gezin is op rantsoen, want de volgende oogst is in april en de voorraad slinkt. Het komt voor Saliza neer op 1 maaltijd per dag. In februari eens per twee dagen.


Kapotte slippers en Mrs. Banda

Mrs. Banda* is de hoofdonderwijzeres

Na het ontbijt, kust ze haar moeder gedag en loopt 6 kilometer door het bos naar school. Haar slippers hebben het vorige maand begeven, maar het deert haar niet. Saliza vindt school belangrijk en ze is dankbaar dat ze mag komen zonder school uniform. Elke schooldag om 7.30 uur zit ze met stralende ogen en een mooie lach klaar op het schoolplein in afwachting van de komst van mrs. Banda. Mrs. Banda, de lerares heeft elke dag een compliment voor haar klaar. Saliza helpt haar graag en hoopt op een dag zelf lerares te worden. Ze veegt elke schooldag de vloer aan en zet de blokken hout en stenen recht die als stoelen dienen.


Als de regens komen

Ze hoopt haar diploma te halen, ze moet nog drie lesjaren. Toen de oogst mislukte in 2016 kon ze niet naar school en het jaar erna was er niet genoeg schoolgeld. Als de regens echt komen deze maand valt haar klas uit tot eind maart. De boom biedt niet genoeg beschutting. Zonder boeken kan ze thuis niet verder leren. Saliza helpt haar moeder met het zaaien, wieden en oogsten van de mais en tomaten.


“Elke schooldag om 7:30 zit ze met stralende ogen

en een mooie lach klaar op het schoolplein.”


Mitongwe basisschool

Er komen steeds meer kinderen het schoolplein op. Mitongwe basischool staat op de trainingsboerderij van Charity Hands en telt 941 kinderen. Verdeeld over tien klassen en zeven klaslokalen zijn de groepen van enorme omvang. Het team leraren team doet wat ze kunnen, maar één op één aandacht is er nauwelijks. Kinderen met leerproblemen lopen vaak leerachterstanden op. Uit onze survey blijkt dat 58% van de kinderen de school niet afmaakt. Slechts 4% behaalt een middelbare school diploma. Naast het missen van schooljaren door armoede, is een andere oorzaak van leerproblemen ondervoeding. Gemiddeld 1 op de 3 kinderen is chronisch ondervoed wat leidt tot concentratie-, geheugenproblemen en verminderde weerstand.

* Saliza en Mrs. Banda zijn gefingeerde namen. De school en omstandigheden zijn echt. De getallen zijn gebaseerd op een lokaal survey van Joshua Johson, 2019 voor de Hogeschool van Larenstein te Arnhem.


Kansen vergroten!

Charity Hands wil samen met leraren en ouders de kansen voor deze kinderen vergroten, zodat ze straks klaar zijn om goed vorm te geven aan werk en gezin. Bekijk onze projecten!


Joshua, op avontuur in Malawi…

Charity Hands is in 2019 betrokken geraakt in Malawi en heeft hier een boerderij aangekocht. Joshua reisde in augustus voor de troepen uit.

Joshua, 20 jaar, heeft als stagaire onderzoek gedaan voor ons nieuwe project in Malawi. Hij verbleef twee maanden op onze boerderij, waar het guesthouse nog afgebouwd moest worden. Op de boerderij van 350 hectare staat een overheidsschool met 950 kinderen. De boerderij telt 16 gebouwen, heeft 200 ha bos en een kudde van 60 schapen.

Malawi is een van armste landen ter wereld. De oogsten zijn vaak slecht, vooral in de drogere seizoenen. De grootste zorg is overleven en mensen leven van hand tot mond. Als je voedselvoorraad op is, moet je op zoek naar ander voedsel; insekten, knaagdieren, vogels, wortels en bessen. Het voedingspatroon is beperkt en eenzijdig. Deze eenzijdigheid veroorzaakt tekorten aan voedingsstoffen, dit leidt weer tot onder ontwikkeling bij de kinderen. Joshua zegt over hen: “They grow up, but are not able to develop well. A lot of them end up with mental issues”.

Joshua wil graag een goed beeld hebben wat Charity Hands in dit gebied kan betekenen. Joshua voerde gesprekken met de boeren en de dorpsoudsten. Zo ontdekte hij van alles over de mentaliteit en de lokale gewoonten en gebruiken. Hij brengt de problemen in kaart en luistert vooral. Als Charity Hands projecten in de dorpen zal gaan doen, is het zaak aan te sluiten bij de behoeften en de oplossingen die mensen zelf aandragen. Lokaal eigenaarschap is van essentieel belang.

De bevindingen van Joshua zullen later intern gepresenteerd worden en gebruikt worden om ons project aanbod zo goed mogelijk af te stemmen met de lokale bevolking. Joshua heeft de economische, sociale en culture situatie voor ons in beeld gebracht. Verder heeft hij bijzonder aandacht gegeven aan de positie van de kinderen.

Charity Hands heeft plannen om de boerderij verder te ontwikkelen, als een trainingscentrum en demonstratie plek voor duurzame oplossingen tegen armoede. Een plek waar de lokale bevolking trainingen kan volgen, wellicht een baan kan vinden, inspiratie kan opdoen.

Hij wil graag iets voor hen betekenen. Hij heeft zijn stage als bijzonder en waardevol ervaren. Hij is blij dat hij op deze manier iets voor mensen kon betekenen!

Joshua in een samenkomst met 35 dorpsoudsten.

Symposium Foundations for Farming

Welkom!

Altijd al willen weten wat Foundations for Farming nu eigenlijk inhoudt?
Waarom deze landbouw methode een echt antwoord is op armoede?
Je bent uitgenodigd om een (interactief) symposium bij te wonen
op een prachtige locatie!

Samen met Foundations for Farming, organiseren we dit event
met diverse sprekers uit binnen- en buitenland op zaterdag 14 september.

Interesse?

Het programma is zo opgebouwd dat het wat te bieden heeft voor iedereen.
Mensen die ons een warm hart toedragen, ondernemers en mensen die werken in zending en/of ontwikkelingswerk. Er zal een live demonstratie gegeven worden waarom Foundations for Farming werkt. Er zijn diverse seminars over het thema ‘Liefdevol Helpen’, met tussendoor een heerlijke biologische lunch.

Seminars

1) Liefdevol helpen met Foundations for Farming
2) Wat is armoede?
3) Introductie in Foundations for Farming
4) Business as a mission
5) Eerlijk zaaigoed
6) Liefdevol helpen: vermijd de valkuilen!
7) Een plan voor de armen: hoe nu verder?

Praktische zaken

Locatie: Zorgboerderij ’t Paradijs
Bielderweg 1, 3772 VM, Barneveld
Inloop: 09:30
Progamma: 10:00 – 16:00
Incl. lunch (bijdrage € 15,-)
Meld je hier aan als je wilt komen:
https://foundationsforfarming.nl/symposium-2019

Kaasmakers in Malawi

Ja, dat lees je goed! Ook in Malawi wordt kaas gemaakt. Momenteel zijn zeven mannen en acht vrouwen werkzaam in een  kaasmakerij. De eerste en enige in heel Malawi! Ze werken hard en doen hun ontzettende best om goede kaas te maken.
’s Morgens vroeg komen de boeren aanfietsen met een melkbus achterop de fiets. De naam van de kaasmakerij is niet voor niets ‘Bicyle cheese’. 
De boeren die de melk leveren ontvangen hiervoor een goede prijs. Zoiets als een steen in de vijver die steeds grotere kringen maakt. 

Kaasmakers in Malawi bij de koeKaaslandje

De start van dit project is goed en veelbelovend. De uitdaging is nu om de kwaliteit van de kaas constant en goed te houden en de productie te verhogen. En waar kan beter een kenner gevonden worden dan in ons eigen kaaslandje? Hoe mooi is het om kennis en ervaring te delen, zodat meer mensen zelfstandig aan het werk kunnen en kwaliteit gewaarborgd blijft?

Het goede nieuws is dat er al iemand gevonden is die deze mooie taak op zich wil nemen. Iemand die de bevolking in hun eigen woonplaats wil trainen om goed bezig te blijven en de de mogelijkheden die er zijn, verder uit te bouwen.

Kaassie?

En dan nu de eveneens Nederlandse vraag: wat gaat dat kosten? Er is ongeveer €5000,- nodig. Dat geld wordt gebruikt voor een consult, adviesrapport, de training van werknemers en een melktester (in dit bedrag zijn de reis en een subsidieaanvraag inbegrepen).

Vijfduizend euro is best een bedrag! Maar als je bedenkt dat 15 gezinnen hiervan kunnen leven en de winst afvloeit naar een trainingsschool om meer boeren op te leiden, valt het reuze mee.

We durven hier in vrijmoedigheid om te vragen, overtuigd als we zijn van de noodzaak van deze training. Wat zou het mooi zijn om een ondernemer te vinden die dit hele bedrag zou willen en kunnen geven…..

Geïnteresseerd? Meer informatie?

Via info@charityhands.org krijg je alle informatie!

Elke bijdrage is van harte welkom!

 

Kaas Malawi

De eerste “Rabobank” in Malawi

Eerste “Rabobank” in Malawi

Met hulp van de Nederlandse stichting Charity Hands hebben markthandelaren in het armste land van de wereld, Malawi, een succesvol project afgerond. De lening, welke aan hen werd verstrekt, is na de afgesproken periode van 4 maanden volledig terugbetaald, inclusief 4 % rente. De voorzitter van de plaatselijke Kamer van Koophandel noemde het resultaat fantastisch en een voorbeeld welke navolging verdient in heel Malawi. “Wij willen graag met jullie samenwerken om te kijken of we dit systeem verder kunnen uitbreiden,” aldus voorzitter Allen Chitete van de KvK.

De groep werd gevormd na een drietal bijeenkomsten die vorig jaar hebben plaatsgevonden tijdens het onderzoek dat Charity Hands deed naar de wijze waarop de mensen economisch het best zouden kunnen worden geholpen. Naast de samenwerkende kerken in Rumphi – onder de naam Church Participation Rumphi (CPR) – werd ook contact gelegd met de handelaren van de grote markt. Deze groep van 60 marktkoopmannen en – vrouwen hebben hun eigen groep opgericht. Daarmee werd het aan hen gegeven advies opgevolgd. Het resultaat was dat zij MK 150.000 (ongeveer € 180) hebben gespaard sinds september vorig jaar. Dit gespaarde kapitaal werd door Charity Hands verhoogd met een lening van € 500 aan de groep. Vervolgens is de groep gevraagd een reglement op te stellen en als groep microkredieten te verstrekken aan de 60 individuele leden.

De individuele leden kunnen vanaf maart bij de groep geld lenen tegen een rente van 10 % per maand (normaal in Malawi tussen de 17 en 37 % voor handelaren, áls ze tenminste al een leenmogelijkheid krijgen). De verstrekte lening diende na 4 maanden te worden terugbetaald inclusief 4 % rente. Iedere maand werd op professionele wijze verslag gedaan van de ontwikkelingen, gedocumenteerd met bankafschriften. Op 1 juli (4 maanden na de verstrekte lening) is de tegenwaarde van € 520 (4 % rente in 4 maanden) in Malawiaanse Kwatcha terugbetaald aan Charity Hands.

Helaas heeft de groep tijdens de rit 5 leden moeten uitschrijven wegens overtreding van de regels. Eén van hen is overleden. De groep telt derhalve nog 54 leden. Het uitschrijven van leden is op zichzelf natuurlijk niet fijn, maar daarmee toont de groep dat zij haar reglement serieus neemt. Deze groep verdient het om geholpen te worden. Zij zijn in staat geweest het eigen kapitaal in 4 maanden tijd ruim te verdubbelen! Als er voldoende geld beschikbaar komt kunnen naast deze groep ook nieuwe groepen worden opgericht en getraind. Naast het betere individuele handelsresultaat profiteert een groepslid ook omdat hij lid is van die groep. Een dubbelslag dus!

We stonden 6 juni 2016 op de voorpagina van de krant The Nation:

Hongersnood in Malawi

De VN meldde onlangs dat Afrika te kampen heeft met hongersnood. Het zwaarst getroffen land zou Malawi zijn. The Nation, een van de landelijke dagbladen in Malawi, houdt het op 2,8 miljoen Malawianen die met dit hongerprobleem te maken zouden hebben.

Hongersnood

Bij hongersnood krijg je al gauw het beeld van een tekort aan voedsel dat beschikbaar is om de bevolking te voeden. Toch lijkt dat het probleem niet te zijn. Als je door Malawi rijdt passeer je langs de weg heel veel mensen die eten te koop aanbieden. Ook de markten lijken ruim voldoende aanbod te hebben. Het aanbod lijkt nog steeds veel groter dan de vraag. Het is geen dringen geblazen voor de ‘verkoopkraampjes.” Maar waar gaat het dan wél over? Er is een gebrek aan “nsima!”

Landbouw

Malawi (met een landoppervlakte van ongeveer 2 x Nederland met ongeveer evenveel inwoners als Nederland) kent slechts 4 steden. De overgrote meerderheid van de bevolking leeft op het platteland en is landbouwer met een eigen stuk grond. Daarop verbouwt men veelal voedselproducten: aardappels, groenten en soms wat fruit. Men doet dat voor eigen gebruik en/of voor de verkoop, zodat men van de opbrengst andere producten kan kopen. Echter, de hoofdmoot bestaat uit het verbouwen van mais. De maiskorrel wordt veelal ontdaan van haar jasje en de witte inhoud van de korrel wordt gemalen, waardoor maismeel ontstaat. Door het meel aan te lengen met water ontstaat een stevige klomp voedsel dat op stopverf lijkt en dat “nsima” wordt genoemd. Dit voedsel is te vergelijken met wat voor ons ons dagelijks brood is. Met dit verschil, dat als men een dag geen nsima heeft gegeten, men naar eigen zeggen (nog) niet gegeten heeft, ondanks de wellicht beschikbare aardappels of rijst. De nsima is een echte maagvuller!

Afhankelijkheid

Voor de oogst in men in grote mate afhankelijk van de weersomstandigheden. Slechts een kwart van de beschikbare landbouwgrond wordt geïrrigeerd (voorzien van water dat op het land wordt (aan)gebracht). Dat betekent dat men in grote mate afhankelijk is van het regenseizoen. Deze begint veelal in december en kan voortduren tot ongeveer mei. Echter, mede door de opwarming van de aarde worden deze regenperiodes steeds korter. In het seizoen 2014-2015 is de regen ongeveer half december begonnen en is het half februari gestopt. In het zuiden van het land zijn hevige overstromingen geweest en in het noorden was er een tekort aan regen. Gevolg: De oogst viel heel erg tegen en veel voedsel is verloren gegaan. Momenteel regent het voldoende in het noorden van het land, maar in het centrum en het zuiden is het kurkdroog.

Het gevolg van de droogte is dat er in april – juni nog voldoende wordt geoogst en verkocht, maar naar mate de tijd tot de volgende oogst verstrijkt de tekorten toenemen. Schaarste leidt tot prijsstijgingen. Boer Gondwe, wiens oogst grotendeels is mislukt, heeft dit jaar weinig eigen voedsel en kan derhalve ook niets verkopen, laat staan dat hij een prijs voor de nsiama zou kunnen betalen die 3 – 4 keer hoger is dan normaal. Zelfs al zou hij overstappen op aardappels of rijst, dan is ook dat voor hem onbetaalbaar. Boer Gondwe en zijn gezin behoort tot de groep van de 2,8 miljoen mensen die honger hebben, ondanks het feit dat de markt nog voldoende (alternatieven) te bieden heeft.

Admarc

Boer Gondwe is afhankelijk van hulp van familie en dorpsgenoten en/of van de overheid of andere hulporganisaties. De overheid stelt arme mensen in staat mais te kopen bij de overheidsorganisatie Admarc. Daar kan men tegen een “normale prijs” maximaal 20 kilo mais per keer kopen (voldoende om 1 persoon 2 weken mee te voeden), mits……. Admarc voldoende voorraad heeft. Hiermee is boer Gondwe beland in een door de politiek bepaalde omgeving. De regering stelt dat er voldoende voorraad is, maar de praktijk is dat de rij wachtenden steeds langer wordt.

Oplossing

Hoe kunnen deze problemen worden opgelost? Door voor de korte termijn voor voldoende bevoorrading te zorgen, waarvoor de overheid primaire verantwoordelijkheid draagt. Maar de uiteindelijke oplossing voor deze hongersnood lijkt een langere termijn-oplossing te zijn, waarbij de driekwart van de beschikbare landbouwgrond dat geen irrigatiesysteem kent alsnog hiervan wordt voorzien. Er is voldoende water, er is voldoende landbouwgrond en er zijn voldoende arbeiders. Ook is het verkrijgen van zaden geen probleem, maar de grond is arm en al teveel voorzien van kunstmest (dat overigens ook wordt gesubsidieerd!) dat op de lange(re) termijn schadelijk is voor de grond.

Kortom: zorg ervoor dat:

  1. het water op het land komt. Hiervoor zijn pompen nodig.
  2. er voldoende organische mest beschikbaar komt (ook at is te regelen)
  3. er voldoende afwisseling is van de te verbouwen gewassen.
  4. de ontbossing stopt en dat er (fruit- of andere gezonde) bomen worden geplant.

In dat geval kan men in Malawi zeker 3 keer per jaar oogsten van hetzelfde land waar nu slecht eenmaal kan worden geoogst als de weersomstandigheden het hebben toegelaten.