Malawi gezinnen Foundations for FarmingCharity Hands

Project doel

100 gezinnen trainen in Bijbelse landbouw om duurzaam voedselzekerheid te verkrijgen en hen met het Evangelie bekendmaken.


Hoop voor 100 gezinnen!

De gezinnen in de omgeving van Kasinje, zijn voor hun inkomsten grotendeels afhankelijk van de opbrengsten van hun land, jagen en verzamelen. De oogst is onder normale omstandigheden klein. Oorzaken hiervoor zijn gebrek aan de juiste landbouwkennis, goed zaad en mest en een uitgeputte bodem. Daarbij komen de laatste jaren problemen veroorzaakt door intensieve bomenkap. Vrijwel iedereen kookt op open vuur. De biodiversiteit neemt af en ziektes nemen toe. Regens blijven uit. Als het regent, is het zeer krachtig en spoelt de vruchtbare toplaag van veel akkers weg.


Malawi Farmers

Plan van actie
Charity Hands wil komend seizoen samen met deze gezinnen toewerken naar voedselzekerheid door hen te trainen in Foundations for Farming (FFF). FFF is een duurzame, beproefde, Afrikaanse landbouwmethode. Het Evangelie wordt vanuit de algemene openbaring van God als Schepper uitgelegd en de boeren leren Bijbelse principes toe te passen op hun veld. Met deze landbouwmethode kan men opbrengsten van 2 tot 4 maal de gebruikelijke oogst behalen. Gebaseerd op de gedachte: ‘een gezonde bodem, geeft een gezond gewas’ wordt er niet geploegd, niet verbrand en de bodem bedekt met organisch materiaal. Een Bijbel gebaseerd management leert mensen goed rentmeester te zijn van hun schaarse bronnen. Doe alles ‘op tijd’, ‘met hoge kwaliteit’, ‘zonder verspilling’ en ‘met vreugde’.

Veranderen lijkt een groot risico
Over het algemeen houden Malawianen niet van verandering, zeker niet met oog op de landbouw. Naast culturele redenen, is verandering ook een groot risico. Ze hebben nu een lage opbrengst maar het levert in ieder geval iets op. Bij een onbekende methode wordt dit onzeker. Door een startpakket willen we het risico verlagen, zodat dit verandering niet in de weg staat. Ze blijven op een deel an hun land traditioneel verbouwen, op een ander deel met het geschonken zaad op de wijze van Foundations for Farming.

Verwachte impact en resultaten:

  • ± 500 mensen (100 gezinnen) bereiken voedselzekerheid in 2021;
  • Charity Hands wil in 2022 een vervolgprogramma aan5bieden aan alle gezinnen die de basis onder de knie hebben om duurzaam voedselproducent te worden;
  • 100 mensen horen het Evangelie en ± 500 mensen krijgen de kans om God aan het werk te zien door Zijn schepping;
  • 3 banen gecreëerd voor 3 lokale trainers;
  • Een goed resultaat schept hoop en geeft vertrouwen aan andere dorpelingen, om tevens de methode te gaan leren en toepassen.

Startpakket voor elk gezin

Biologisch mais zaad* (2 kilo)€3,50 13 trainingsdagen (incl. maaltijd)€13,-
Groentezaden (7 soorten)€3,- 1 groeiseizoen 2-wekelijkse
coaching
€21,-
Bemesting (5 kilo)€4,50 Cursusmateriaal€ 2,-
Schoffel (hak)€5,50 Eigen bijdrage gezin€ 1,50
Beschikbaar stellen land€2,- Totaal per gezin
Energiezuinig fornuis€3,50 Totale begroting 100 pakketten€5.800
Totaal ontvangen (dd 02-04-21)€2125


  • * Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stichting Charity Hands is aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Al uw donaties zijn aftrekbaar voor de belastingdienst.

Periodieke giften zijn voor u en ons voordeliger.Andere projecten in Malawi