Microkredieten

Een microkrediet is een kleine lening die binnen een bepaalde tijd moet worden terugbetaald tegen lage of geen rente. Dit principe is een van de meest succesvolle manieren om armoede te bestrijden. Wij richten ons op de allerarmsten en rekenen daarom geen rente. We verstrekken de kredieten slechts aan mensen die een goed ‘businessplan’ hebben en zien er op toe dat het wordt terugbetaald in een vooraf bepaalde termijn. Door deze microfinancieringen kunnen ouders bijvoorbeeld het onderwijs van de kinderen betalen en laten inenten tegen ziektes.

Meer info over microkredieten

Landbouw

In Kameroen heeft Charity Hands geïnvesteerd in een landbouwproject. Op het land worden onder meer aardappelen, ananassen en planteen verbouwd. Ook wordt er vee gehouden. Er is een watertoren waar iedereen schoon drinkwater kan krijgen. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor nieuw zaaigoed. De rest wordt gebruikt om mensen in nood te helpen. Studenten worden ondersteund om hun schoolgelden te betalen, arme pastorgezinnen krijgen financiële steun.

Onderwijs

In partnership met LOTI bieden we in Kameroen de volgende training aan voor jongeren die financieel niet in staat zijn de opleiding te betalen:

Basic ICT – 4 weekse cursus

– Windows kennis

– MS Word

– MS Excel

– Internet

– Algemene computer kennis

Tree of Life

Download de folder over Tree of Life