Pieter en Marleen hebben twee NGO’s bezocht in een sloppenwijk in Nairobi, Kenya: Kenya Kids zet zich in voor kansarme kinderen, terwijl Karika ouderen in de wijk een stem wil geven. Beide NGO’s dragen we als organisatie een warm hart toe en we zullen op kleine schaal met beide gaan samenwerken.

Charity Hands steunt Kenya Kids met een maaltijd per week (na afloop van een bijbelstudie). Dit doen we in ieder geval een half jaar. Tegelijkertijd werkt Simon Kingori, initiatiefnemer van Kenya Kids, aan een projectplan om vaste inkomsten voor zijn kinderproject te genereren. Charity Hands helpt Kenya Kids onder andere met het schrijven van dit projectplan en met fondsenwerving.

Karika zet zich in voor ouderen in een sloppenwijk. De organisatie telt ruim zeshonderd leden die wekelijks (in groepen) samenkomen om elkaar tot steun te zijn en om gezamenlijk op te komen voor de belangen van ouderen in de wijk. Charity Hands heeft hier vijf microkredieten verstrekt. Een oudere gebruikt het krediet om zeep en shampoo te maken om in de wijk te verkopen. Een ander begint een winkeltje in snoep en kauwgom. Karika ziet erop toe dat deze nieuwe ondernemers het krediet in vier termijnen terugbetalen. Daarna worden ze opnieuw verstrekt aan vijf anderen. We hopen het aantal microkredieten in de toekomst verder uit te breiden. Zo brengen we onze visie tot uiting: “Give a man a fish and he will eat for one day, teach him how to fish and he will eat for life”