Charity Hands is een netwerk van vrijwilligers. Wij zijn volledig afhankelijk van (uw) giften.
Als u wilt bijdragen aan ons werk, mag u een bijdrage storten op onderstaande rekening.
U kunt hierbij vermelden voor welk project u graag wilt geven. Wij zorgen ervoor dat het op de juiste plek komt.

Voel u zich vrij met ons contact op te nemen voor vragen of opmerkingen.

Voel u zich vrij met ons contact op te nemen voor vragen of opmerkingen.

Contact opnemen

Algemeen contactformulier

Financiële gegevens

Het onderstaande bankrekeningnummer kunt u gebruiken om giften over te maken naar onze stichting. Wilt u bij uw donatie aangeven waarvoor uw wilt doneren, bijvoorbeeld: algemeen, microkrediet, armoede bestrijding, Kameroen, India, Malawi etc. Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Bank: NL80 RABO 012.98.28.459
Ten name van: Stichting Charity Hands in Veenendaal

KvK: 302.187.48

RSIN: 8170.21.322

U kunt contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar:

info@charityhands.org

Als hulporganisatie zijn wij ontzettend dankbaar dat we met de hulp van onze donateurs zoveel mensen zicht mochten geven op een betere toekomst. Tegelijkertijd is er nog zoveel te doen. Mogen we (opnieuw) op uw steun rekenen?

Stichting Charity Hands is aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Al uw donaties zijn aftrekbaar voor de belastingdienst.

Doneer online

Persoonlijke informatie

Wanneer u dit formulier verzend gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

">Like us on Facebook
">Volg ons op Twitter
">Volg ons op instagram