Charity Hands is een Nederlandse stichting met zelfvoorzienende projecten in KameroenIndiaMalawi, Kenia en Thailand. Onze organisatie is door de Nederlandse overheid aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Ons bestuur

Voorzitter: Sander Joziasse

Ik ben getrouwd en vader van drie zonen. In 2005 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met ontwikkelingswerk toen ik voor een korte reis op bezoek in Oeganda was. Daar heb ik het verschil ervaren in mogelijkheden en kansen die wij in de westerse wereld hebben, ten opzichte van veel anderen. En omgekeerd verschil in dankbaarheid en vreugde die mensen kunnen hebben ondanks allerlei omstandigheden.

Penningmeester: Steven Abbink

Wat mij boeit is het verbinden van mensen en mogelijkheden. Maatschappelijk betrokken zijn en erop gericht de ander te versterken. Vanuit de overtuiging dat door de kracht van God veel meer mogelijk is dan wij bidden of beseffen. In het werk van Charity Hands zie ik dit alles volop aanwezig. Met projecten die mensen kansen bieden en zelfvoorzienend maken. Mensen worden bewust van hun capaciteiten en eigen verantwoordelijkheden, wat tevens bijdraagt aan de verbetering van de plaatselijke situatie. Een fantastisch werk waar de liefde van God in, voor en door mensen zichtbaar wordt!

Secretaris: Sybren Stelpstra

De opdracht van Christus om Zijn redding te verkondigen in deze wereld is voor mij van groot belang. Daarvan heb ik allang in de eigen land situatie vastgesteld dat dit prediken averechts uitwerkt. Je kunt het wel uitdragen, maar het heeft ook altijd de praktische uitwerking nodig. Naar Matt 5:16 het licht laten schijnen, door o.a. de goede daden te zien gaan mensen eer bewijzen aan onze Vader in de hemel. In Charity Hands is dat duidelijk aanwezig, waarbij de zelfwerkzaamheid van mensen die geholpen worden voorop staat. De combinatie van werken uit het geloof, het bieden van hulp gericht op de zelfredzaamheid waren voor mij de argumenten om Charity Hands te dienen met mijn bestuurlijke ervaring.

Algemeen bestuurslid: Bianca Prins – van Mourik

Ik ben dankbaar dat ik werkzaamheden mag verrichten voor Charity Hands. Door het Woord van God ben ik bewogen om Zijn liefde te zaaien in de harten van mensen en ik heb mogen zien wat God al heeft gedaan door de stichting heen: in geloof mensen op weg helpen vanuit de armoede naar een hoopvolle, zelfvoorzienende toekomst.

Zo zegt Jezus in Handelingen 20:35 dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen. Met vreugde en blijdschap in mijn hart kan ik dit ook aan anderen vertellen, sinds ik betrokken ben bij het werk van de stichting. In de afgelopen jaren ben ik met mijn man en dochters van 14 en 16 zeer nauw betrokken geraakt bij het project in Malawi.

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.