‘Geef een man een vis en hij kan een dag eten, geef een man een hengel en hij kan z’n hele leven eten.’

Deze uitspraak geeft kernachtig weer, waar het om draait bij self support (zelfvoorzienendheid). Het gaat erom mensen instrumenten in handen te geven waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Binnen onze hulporganisatie kan dit van toepassing zijn op individuen, maar ook op een groep mensen die door een project worden geholpen.

Het is fantastisch dat wij met onze rijkdom arme mensen financieel kunnen ondersteunen. Alleen kunnen we dat niet eeuwig blijven doen. Het is noodzakelijk om iemand in absolute armoede eerst te voorzien van de eerste levensbehoeften, zodat hij zich kan voeden en kleden. Het is belangrijk daarna een aantal stappen verder te gaan.

Te denken valt aan huisvesting, (basis) onderwijs, een beroepstraining, een baan, startkapitaal (microkrediet) etc. Wij willen vanuit deze eerste (uitzichtloze) situatie verder gaan om een verschil te maken in mensenlevens op de lange termijn. Hiermee willen we Christus’ liefde heel praktisch gestalte geven.

Als hulporganisatie zijn wij ontzettend dankbaar dat we met de hulp van onze donateurs zoveel mensen zicht mochten geven op een betere toekomst. Tegelijkertijd is er nog zoveel te doen. Mogen we (opnieuw) op uw steun rekenen?