Wij hebben in de derde wereld al meer dan 150 microkredieten verstrekt

U kunt ons helpen door online een microkrediet te doneren.

Het is fantastisch dat wij met onze rijkdom arme mensen in Afrika financieel kunnen ondersteunen. Alleen we kunnen dat niet voor altijd blijven doen. Wij vinden het daarom noodzakelijk om iemand in absolute armoede eerst te voorzien in de eerste levensbehoeften, zodat hij zich kan voeden en kleden. Maar het is belangrijk daarna een aantal stappen verder te gaan bijvoorbeeld door het (online) verstrekken van een microkrediet. Te denken valt aan huisvesting, (basis) onderwijs, een beroepstraining, een baan, startkapitaal etc. Wij willen vanuit deze eerste (uitzichtloze) situatie verder gaan om een verschil te maken in mensenlevens op de lange termijn. Hiermee willen we Christus’ liefde heel praktisch gestalte geven. Zo’n startkapitaal verstrekken wij in de vorm van een microkrediet zonder dat wij een onderpand vragen. Wij verstrekken deze microkredieten in KameroenIndia en Malawi.

Niet voor iedereen

Hoewel we hebben gezien dat een microkrediet een effectief middel is tegen armoede, kunnen we niet aan iedereen een microkrediet verstrekken. We kijken bijvoorbeeld of iemand wel echt onder de armoede grens leeft, we kijken ook of hij of zij een goede reputatie heeft en goed met geld kan omgaan. We kijken niet naar religieuze achtergrond van een deelnemer om op die manier geen verschillen te kweken of mensen voor te trekken. In India hebben we bijvoorbeeld microkredieten verstrekt aan hindu’s die kralenkettingen maakten voor Hindu feesten.

Niet elk bedrag

Helaas hebben we moeten leren dat het soms ook heel lastig is om een microkrediet terug te laten betalen. We hebben geleerd dat een microkrediet van €200,- zeer moeilijk terug te betalen is voor iemand die geiten wilt gaan houden. Uiteindelijk kwam het wel goed maar we hebben ons er toen wel op verkeken. Wij verstrekken nu alleen nog maar microkredieten tussen de €30,- en €70,-.

Zaden als microkrediet

In Kameroen hebben we voor het eerst aan een groep van 51 boeren microkredieten verstrekt in de vorm van zaden. We hebben eerst gekeken naar de situatie van de boer / boerin en geadviseerd welke gewassen het beste verbouwd konden worden. Toen hebben we de hoge kwaliteit zaden verstrekt en daarbij gratis en driedaagse training gegeven. De volgende video is het verhaal van Larissa die aan dit programma heeft deelgenomen.

Larissa uit Kameroen kreeg zaden als microkrediet

Een voorbeeld van een microkrediet is een trapnaaimachine

Microkrediet in Kameroen

In Kameroen hebben we ongeveer 60 microkredieten verstrekt. De gemiddelde waarde van een microkrediet is ongeveer €40,- en ze worden meestal gebruikt om iets met landbouw te ondernemen. Onze beste ervaring is om microleningen te verstrekken in natura bijvoorbeeld in de vorm van zaden. De deelnemer zal dan bij oogsttijd het zelfde aantal zaden terug geven, die wij op onze beurt weer verstrekken aan een nieuwe deelnemer.

Microkrediet in India

Een voorbeeld van een microkrediet vlak bij Sikkim, het Himalayagebergte van India. Deze dame heeft een klein winkeltje opgezet met planten die ze voor haar huisje verkoopt. Hierdoor kan ze beter voor haar gezin zorgen. Het microkrediet is omgerekend maar dertig euro zodat het voor haar behapbaar is om het terug te kunnen betalen. Wij rekenen geen rente omdat wij het zien als een stukje charity. Door het vertrekken van microkredieten geven we armen een stukje eigenwaarde en dat kun je aan haar zien. In India hebben we tientallen microkredieten verstrekt.

Een typisch voorbeeld van een microkrediet

Pieter de founder van Chariy Hands zit bij Karika in de sloppenwijk van Nairobi. Wij hebben vijf microkredieten verstrekt onder leden van Karika.

Pieter verstrekt vijf microkredieten aan ouderen in de sloppenwijk Kawangware, Nairobi.

Pilot project met microkredieten in Kenia

Stichting Karika zet zich in voor ouderen in een sloppenwijk van Nairobi  (Kenia). De organisatie telt ruim zeshonderd leden die wekelijks (in groepen) samenkomen om elkaar
tot steun te zijn en om gezamenlijk op te komen voor de belangen van ouderen in de wijk. Charity Hands heeft daar in oktober 2011 vijf microkredieten verstrekt. Eén oudere gebruikt het krediet om zeep en shampoo te maken om in de wijk te verkopen. Een ander begint een winkeltje in snoep en kauwgom. Karika ziet erop toe dat deze nieuwe ondernemers het geld in vier termijnen terugbetalen. Daarna worden ze opnieuw verstrekt aan vijf anderen. We hopen het aantal microkredieten in de toekomst verder uit te breiden. Zo brengen we onze visie tot uiting: “Give a man a fish and he will eat for one day, teach him how to fish and he will eat for life.

Microkredieten in Malawi

Naast de oprechte wens van een weerzien, is ADIOS ook de naam voor onze organisatie die als doelstelling heeft een positieve invloed uit te oefenen op het leven van onze minder bedeelde medemensen, niet d.m.v. giften maar door begeleiding en het beschikbaar stellen van krediet met een spaarsysteem.

Pieter de founder van Chariy Hands zit bij Karika in de sloppenwijk van Nairobi. Wij hebben vijf microkredieten verstrekt onder leden van Karika.

Online microkrediet doneren

© Copyright 2021 - Charity Hands