Onderwijs in Malawi

Stralende ogen en een mooie lach

Het is december in Mitongwe, Malawi. Als de eerste haan kraait staat Saliza*, een 11-jarige meisje, al naast haar bed. Tijd om water te halen. Met een emmer op haar hoofd 20 minuten lopen. Ze vult de emmer en wast zichzelf en haar kleren. Ze is blij, want vandaag is er ontbijt. Elke twee dagen kookt haar moeder een pan met maispap. Het gezin is op rantsoen, want de volgende oogst is in april en de voorraad slinkt. Het komt voor Saliza neer op 1 maaltijd per dag. In februari eens per twee dagen.


Kapotte slippers en Mrs. Banda

Mrs. Banda* is de hoofdonderwijzeres

Na het ontbijt, kust ze haar moeder gedag en loopt 6 kilometer door het bos naar school. Haar slippers hebben het vorige maand begeven, maar het deert haar niet. Saliza vindt school belangrijk en ze is dankbaar dat ze mag komen zonder school uniform. Elke schooldag om 7.30 uur zit ze met stralende ogen en een mooie lach klaar op het schoolplein in afwachting van de komst van mrs. Banda. Mrs. Banda, de lerares heeft elke dag een compliment voor haar klaar. Saliza helpt haar graag en hoopt op een dag zelf lerares te worden. Ze veegt elke schooldag de vloer aan en zet de blokken hout en stenen recht die als stoelen dienen.


Als de regens komen

Ze hoopt haar diploma te halen, ze moet nog drie lesjaren. Toen de oogst mislukte in 2016 kon ze niet naar school en het jaar erna was er niet genoeg schoolgeld. Als de regens echt komen deze maand valt haar klas uit tot eind maart. De boom biedt niet genoeg beschutting. Zonder boeken kan ze thuis niet verder leren. Saliza helpt haar moeder met het zaaien, wieden en oogsten van de mais en tomaten.


“Elke schooldag om 7:30 zit ze met stralende ogen

en een mooie lach klaar op het schoolplein.”


Mitongwe basisschool

Er komen steeds meer kinderen het schoolplein op. Mitongwe basischool staat op de trainingsboerderij van Charity Hands en telt 941 kinderen. Verdeeld over tien klassen en zeven klaslokalen zijn de groepen van enorme omvang. Het team leraren team doet wat ze kunnen, maar één op één aandacht is er nauwelijks. Kinderen met leerproblemen lopen vaak leerachterstanden op. Uit onze survey blijkt dat 58% van de kinderen de school niet afmaakt. Slechts 4% behaalt een middelbare school diploma. Naast het missen van schooljaren door armoede, is een andere oorzaak van leerproblemen ondervoeding. Gemiddeld 1 op de 3 kinderen is chronisch ondervoed wat leidt tot concentratie-, geheugenproblemen en verminderde weerstand.

* Saliza en Mrs. Banda zijn gefingeerde namen. De school en omstandigheden zijn echt. De getallen zijn gebaseerd op een lokaal survey van Joshua Johson, 2019 voor de Hogeschool van Larenstein te Arnhem.


Kansen vergroten!

Charity Hands wil samen met leraren en ouders de kansen voor deze kinderen vergroten, zodat ze straks klaar zijn om goed vorm te geven aan werk en gezin. Bekijk onze projecten!