Wij hebben in de derde wereld al meer dan 100 microkredieten verstrekt

U kunt ons helpen door online een microkrediet te doneren.

Het is fantastisch dat wij met onze rijkdom arme mensen financieel kunnen ondersteunen. Alleen we kunnen dat niet voor altijd blijven doen. Het is daarom noodzakelijk om iemand in absolute armoede eerst te voorzien in de eerste levensbehoeften, zodat hij zich kan voeden en kleden. Maar het is belangrijk daarna een aantal stappen verder te gaan bijvoorbeeld door het (online) verstrekken van een microkrediet.

Te denken valt aan huisvesting, (basis) onderwijs, een beroepstraining, een baan, startkapitaal etc. Wij willen vanuit deze eerste (uitzichtloze) situatie verder gaan om een verschil te maken in mensenlevens op de lange termijn. Hiermee willen we Christus’ liefde heel praktisch gestalte geven. Zo’n startkapitaal verstrekken wij in de vorm van een microkrediet. Wij verstrekken deze microkredieten regelmatig in KameroenIndia en Malawi.

Met een microkrediet kocht ik vier schapen en een ram. Inmiddels zijn er drie  lammeren geboren! Met de verkoop van lammeren betaal ik mijn microkrediet af en kan ik mijn gezin beter onderhouden.

Pastor Divine uit Kameroen

Het laatste nieuws is dat hij zijn microkrediet heeft afbetaald en nu voor onze stichting microkredieten verstrekt. Met het geld dat hij heeft terugbetaald verstrekken wij opnieuw een microkrediet.

Microkrediet in India

Een typisch voorbeeld van een microkrediet

Een voorbeeld van een microkrediet vlak bij Sikkim, het Himalayagebergte van India. Deze dame heeft een klein winkeltje opgezet met planten die ze voor haar huisje verkoopt. Hierdoor kan ze beter voor haar gezin zorgen. Het microkrediet is omgerekend maar dertig euro zodat het voor haar behapbaar is om het terug te kunnen betalen. Wij rekenen geen rente omdat wij het zien als een stukje charity. Door het vertrekken van microkredieten geven we armen een stukje eigenwaarde en dat kun je aan haar zien. In India hebben we tientallen microkredieten verstrekt.

Pilot project met microkredieten in Kenia

Pieter de founder van Chariy Hands zit bij Karika in de sloppenwijk van Nairobi. Wij hebben vijf microkredieten verstrekt onder leden van Karika.

Pieter verstrekt vijf microkredieten aan ouderen in de sloppenwijk Kawangware, Nairobi.

Stichting Karika zet zich in voor ouderen in een sloppenwijk van Nairobi  (Kenia). De organisatie telt ruim zeshonderd leden die wekelijks (in groepen) samenkomen om elkaar
tot steun te zijn en om gezamenlijk op te komen voor de belangen van ouderen in de wijk. Charity Hands heeft daar in oktober 2011 vijf microkredieten verstrekt. Eén oudere gebruikt het krediet om zeep en shampoo te maken om in de wijk te verkopen. Een ander begint een winkeltje in snoep en kauwgom. Karika ziet erop toe dat deze nieuwe ondernemers het geld in vier termijnen terugbetalen. Daarna worden ze opnieuw verstrekt aan vijf anderen. We hopen het aantal microkredieten in de toekomst verder uit te breiden. Zo brengen we onze visie tot uiting: “Give a man a fish and he will eat for one day, teach him how to fish and he will eat for life.

Online microkrediet doneren