“…aan weerszijden van de rivier staat de boom des levens, die twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevend en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volken.”

Openbaring 22:14

Tree of Life Missie

We willen arme boeren een hoopvolle toekomst bieden door te investeren in kennis, (biologische) zaden en compost. We willen gemeenschappen helpen geleidelijk een ​​einde te maken aan armoede. Recente rapporten tonen aan dat de eerste 51 boeren in Kameroen die deelnamen aan ons programma, vier keer zoveel inkomsten verzamelden als voorheen. Onze belangrijkste focus is om lokale trainers op te leiden, die op hun beurt kleinschalige boeren trainen.

Foundations for Farming

We willen u graag kennis laten maken met Foundations for Farming (FFF). Op dit moment geven we vorm aan samenwerking in Kameroen. FFF heeft een landbouwmethode ontwikkeld voor (kleinschalige) boeren. Deze methode is duurzaam, vereist minimale investeringen en kan boeren van levensonderhoud voorzien. Bovendien is het evangelie geïntegreerd in hun leer, gebruikmakend van Bijbelse principes voor de landbouw. Hieronder staan ​​de basisprincipes die de stichting hanteert tijdens de landbouw.

1)  Op tijd
Het land moet op de juiste tijd zaaiklaar zijn voor de regenval. Er wordt getraind in goed plannen en voorbereiden; in op tijd beginnen met het werk, zodat de planten optimaal kunnen profiteren van de seizoenen.

2)  Met kwaliteit
Hoge kwaliteit wordt beoogd door het toepassen van de juiste plant- en rij afstanden, voorbereiden van plantgaten en orde en structuur in de velden.

3)  Zonder verspilling
Zorgvuldige omgang met de weinige natuurlijke bronnen die de boer bezit zijn fundamenteel voor succes. Geen verspilling van tijd, bodem, water, zonlicht, zaaigoed en energie.

4)  Met plezier
Werk met de enthousiasme en dankbaarheid. De vreugde van de Heer is onze kracht. Boer zijn is een eerbaar beroep.

Tree of Life

Op deze prachtige principes zeggen wij als stichting ‘amen!’ Foundations for Farming heeft veel kennis en ervaring met deze manier van landbouw. Deze landbouwmethode werkt! Veel boeren zijn uit de armoede gehaald. We zijn blij en dankbaar dat we hun kennis kunnen toepassen in ons Tree of Life-project. We vullen onze training aan met financiële educatie.

Android-APP !!

We hebben een app ontwikkeld voor Android. De spp bevat de inhoud van Foundations for Farming, de Crown African money map en de Tree of Life cursus in zelfvoorziening. De app is offline beschikbaar voor trainers en boeren. Zo kunnen zij het onderwijs gemakkelijk opzoeken. De app biedt ook de mogelijkheid om de gemaakte voortgang te bewaken en te rapporteren.

Lees het hele verhaal

treeoflife.international


Helpt u mee?
Als hulporganisatie zijn wij ontzettend dankbaar dat we met de hulp van onze donateurs zoveel mensen uitzicht mochten geven op een betere toekomst. Tegelijkertijd is er nog zoveel te doen. Mogen we (opnieuw) op uw steun rekenen?

Doneer voor het Tree of Life project
  • € 0,00
    Lees onze privacy voorwaarden

© Copyright 2021 - Charity Hands