Duurzame projecten Kameroen

In Kameroen zetten wij duurzame projecten op om armoede te bestrijden. Wij richten ons met name op landbouw in Noord -West Kameroen. Wij laten zien dat het mogelijk is om vanuit zelfvoorzienende projecten nieuwe zelfvoorzienende projecten op te zetten. Op die manier staan projecten niet alleen op eigen benen maar zorgen ze ook voor nieuwe aanwas.

Naast landbouw investeren wij ook in microkredieten, onderwijs en helpen wij weeskinderen.

Duurzame projecten India

In India zijn wij met name actief op het gebied van medische zorg op plaatsen waar geen faciliteiten zijn. Wij komen op plaatsen die alleen te voet bereikbaar zijn. Naast medische zorg investeren wij ook in duurzame projecten zoals microkredieten en onderwijs.

Duurzame projecten Malawi

In Malawi pionieren wij op het gebied van zelfvoorzienende projecten door middel van een interkerkelijk diaconaal platform. Dit platform heeft een grote achterban en er is dan ook veel draagvlak voor dit werk. Voor de toekomst is dit werk van groot belang.