Charity Hands is een Nederlandse stichting met projecten in de derde wereld en een christelijke identiteit. Onze organisatie is door de Nederlandse overheid aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zie verder ons jaarverslag.

Het bestuur van Charity Hands bestaat uit:
Voorzitter: Sander Josiasen
Penningmeester: Steven Abbink
Secretaris: Sybren Stelpstra

Steve en Truus werken als zendelingen in Kameroen. Steve is coördinator en counselor in de Full Gospel Mission Cameroon. Daniel is landbouw medewerker en betrokken bij het verstrekken van microkredieten, Divine voorganger en landbouwmedewerker. Samen vormen zij het Kameroense bestuur.

Sam & Karin wonen in Noord-India. Zij hebben drie kinderen. Sinds 1995 werkt Karin in India, waar ze in 1998 met Sam is getrouwd. Beiden weten zich geroepen om het Evangelie te brengen onder Tibetaanse Boeddhisten. Ze richten zich op de zieken en armen. Beiden zijn medisch onderlegd en door middel van medische kampen bereiken ze afgelegen dorpen in de Himalaya. Ze hebben diverse projecten opgezet waaronder een weeshuis, basisschool, medische klinieken en gemeenten. Ze geven onderwijs in basishygiëne, geven medicijnen uit en geven eerste hulp. Elke week trekken ze erop uit in een jeep naar plaatsen waar geen medische zorg is. Hun doel is om deze mensen te vertellen over Gods liefde en de dorpen tot ontwikkeling te brengen.