Onze jaarverslagen kunt u hieronder downloaden

2015

Bekijk het jaarverslag van 2015

2014

Bekijk ons jaarverslag van 2014

2013

Bekijk ons jaarverslag van 2013

2012

Bekijk onze jaarverslagen van 2011 en 2012

2011

Bekijk onze jaarverslagen van 2011 en 2012

2010

Bekijk ons jaarverslag van 2010

2009

Bekijk ons jaarverslag van 2009

Stichting Charity Hands
Cuneraweg 244
3911 RS, Rhenen, NL

tel 0318-550213

www.charityhands.org
info@charityhands.org

Bank: NL80 RABO 012.98.28.459
Ten name van: Stichting Charity Hands in Veenendaal

KvK: 302.187.48

Het bestuur van Charity Hands bestaat uit:
Voorzitter: Sander Josiasen
Penningmeester: Steven Abbink
Secretaris: Sybren Stelpstra

NB. De statuten zijn voor belanghebbenden (belastingdienst) op te vragen bij de voorzitter per email en/of telefoonnummer.