Bekijk onze jaarverslagen

2017

Bekijk ons Jaarverslag 2017

Bekijk onze jaarrekening van 2017

2016

Bekijk ons jaarverslag van 2016

2015

Bekijk het jaarverslag van 2015

2014

Bekijk ons jaarverslag van 2014

2013

Bekijk ons jaarverslag van 2013

2012

Bekijk onze jaarverslagen van 2011 en 2012

2011

Bekijk onze jaarverslagen van 2011 en 2012

2010

Bekijk ons jaarverslag van 2010

2009

Bekijk ons jaarverslag van 2009

2008

Bekijk ons Jaarverslag 2008

Stichting Charity Hands
Bontemorgen 18
4033 CV, Lienden

M: 06-24620205

www.charityhands.org
www.treeoflife.international
info@charityhands.org

Bank: NL80 RABO 012.98.28.459
Ten name van: Stichting Charity Hands in Veenendaal

KvK: 302.187.48

RSIN: 8170.21.322

Het bestuur van Charity Hands

Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Sander Joziasse
Penningmeester: Steven Abbink
Secretaris: Sybren Stelpstra
Algemeen lid: Henk Blom
Algemeen lid: Christian Slager

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.


NB. De statuten zijn voor belanghebbenden (belastingdienst) op te vragen bij de voorzitter per email.