Malawi school kind armoedeCharity Hands 2020


Een voedzame maaltijd voor elk kind!

Kind Malawi ondervoeding maaltijd

Project doel:

Ondervoeding bij schoolkinderen

voorkomen en zo de kansen op

succesvol onderwijs vergroten.

Eén van de oorzaken voor leerproblemen in Malawi is ondervoeding. De meeste kinderen krijgen twee a drie maaltijden thuis vanaf de oogst in april tot in september. Dan raken de voorraden langzaam op en wordt door veel gezinnen afgeschaald naar één maaltijd per dag, of soms één maaltijd per twee dagen.

Eenzijdig menu

De maaltijd bestaat vrijwel altijd uit Nsima (maispap), dit heeft een lage voedingswaarde. Aanvullend worden soja, pinda’s, seizoensgroenten, fruit, knollen en insecten of klein wild gegeten.

Ondervoeding verminderd leerprestaties

Gemiddeld 1 op de 3 kinderen is chronisch ondervoed wat leidt tot groeiachterstand, concentratie- en geheugenproblemen en verminderde weerstand. Gezonde voeding is van groot belang voor het welzijn en de ontwikkeling van elk kind. Charity Hands wil in 2021 beginnen met het verzorgen van maaltijden op de Mitongwe Basisschool. Op het menu staat maïs- en soja pap, plaatselijk likuni phala genoemd, verrijkt met essentiële vitaminen en mineralen.  


Duurzaamheid

Om voedzame maaltijden te verkrijgen zullen er hoogwaardige voedingsproducten geproduceerd worden op de boerderij van Charity Hands. De productie, de verwerking, het bereiden en uitdelen van deze maaltijden bieden kansen om lokale mensen op te leiden en creëert werkgelegenheid. De oudere kinderen zullen eveneens betrokken worden bij de productie op een proeftuin bij de school.


Verwachte voordelen and resultaten

Ondervoeding bij 950 kinderen voorkomen in 2021, en/of de gevolgen van bestaande ondervoeding te herstellen of beperken. Charity Hands wil investeren in de kinderen door hun kansen op succesvol onderwijs te vergroten. De druk op de voedselvoorraden van ouders in het honger seizoen te verminderen.


Tijdspad

Zodra 25% van het totaalbedrag is opgehaald zal het voedingsprogramma ingezet worden en loopt tot half april. Wat over is van het totaalbedrag wordt ingezet vanaf half september. Het streven is om vanaf april 2022 de gehele productie en verwerking in eigen hand te hebben. Hierdoor zullen de kosten dalen. In 2023 is de doelstelling om overproductie te realiseren en schoolmaaltijden te verkopen aan andere stichtingen en hierdoor zelfvoorzienend te worden.

Maaltijden per kind € 21,00

Kosten per maaltijd per kind€0,16
131 maaltijden per kind€20,96
x 941 kinderen€19.723,-
Hiervoor hebben we een matching fonds tot maximaal 50%! Benodigd:€9.862,-
Reeds ontvangen – Update 01-06-2021€ 4367,-  • Prijs: € 21,00 Aantal:

Stichting Charity Hands is aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Al uw donaties zijn aftrekbaar voor de belastingdienst.

Periodieke giften zijn voor u en ons voordeliger.