Een goede schooluitrusting voor elk kind


School Malawi

Doel: De kans voor kinderen vergroten om het geboden onderwijs te kunnen volgen.


Charity Hands wil ieder kind op de Mitongwe basisschool in september 2021 een school uitrusting geven met een schooltas, uniform, schrift, schrijfgerei en slippers. Wat zullen ze daar blij mee zijn! Het onderwijs is gratis, maar ouders moeten een bijdrage doen in de vorm van bovenstaande zaken en lesboeken. Dit kunnen veel gezinnen niet opbrengen. Officieel mogen leerlingen niet zonder uniform naar school. In Mitongwe staan ze het oogluikend toe, anders vallen veel kinderen buiten de boot.


Verwachte voordelen and resultaten

Het dragen van een goed schooluniform en schooltas, geeft kinderen een gevoel van zelfvertrouwen. Als alle kinderen op school een ​uniform te dragen is niet meteen zichtbaar als kinderen uit een arm gezin komen. Verder voorkomt het dragen van teenslippers naar school blessures en biedt bescherming tegen de hitte. Schrijfgerei maakt dat kinderen beter mee kunnen doen in de klas.


Pakket per kind á € 15,00 

School uniform (op maat)€ 7,-
Schooltas€ 3,50
Slippers€ 3,-
Schrijfmateriaal€ 1,50
Totaal project€ 14.265,-
Totaal ontvangen – Update: 08-01-21€5768,


  • Prijs: € 15,00 Aantal:

Stichting Charity Hands is aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Al uw donaties zijn aftrekbaar voor de belastingdienst.

Periodieke giften zijn voor u en ons voordeliger.