Malawi onderwijs schoolspullenCharity Hands 2020

Een goede schooluitrusting voor elk kind!

Project doel

De kans voor kinderen vergroten om het aangeboden onderwijs goed te kunnen volgen.


School Malawi

Kinderen in Malawi kunnen gratis naar de basisschool. De kans van hun leven om vaardigheden te leren die hen klaarstomen om werk en gezin goed vorm te geven. De kwaliteit van onderwijs en voorzieningen zijn echter bedroevend. Zo wil een diploma nog niet zeggen dat kinderen begrijpend kunnen lezen en schrijven. Voor beroepsopleidingen geldt hetzelfde; velen blijken in de praktijk niet in staat te doen waarvoor ze zijn opgeleid. Veel kinderen missen jaren onderwijs door armoede; ze zijn thuis nodig om op broertjes / zusjes te passen of te helpen op het land. Zo hebben kinderen van 18 jaar gemiddeld maar 5.4 effectieve onderwijsjaren gehad.

Goed toegerust

Charity Hands wil ieder kind op de Mitongwe basisschool in september 2021 een school uitrusting geven met een schooltas, uniform, schrift, schrijfgerei en slippers. Wat zullen ze daar blij mee zijn! Het onderwijs is gratis, maar ouders moeten een bijdrage doen in de vorm van bovenstaande zaken en lesboeken. Dit kunnen veel gezinnen niet opbrengen. Officieel mogen leerlingen niet zonder uniform naar school. In Mitongwe staan ze het oogluikend toe, anders vallen veel kinderen buiten de boot.
Verwachte voordelen en resultaten

Het dragen van een goed schooluniform en schooltas, geeft kinderen een gevoel van zelfvertrouwen. Als alle kinderen op school een ​uniform te dragen is niet meteen zichtbaar als kinderen uit een arm gezin komen. Verder voorkomt het dragen van teenslippers naar school blessures en biedt bescherming tegen de hitte. Schrijfgerei maakt dat kinderen beter mee kunnen doen in de klas.

Pakket per kind á € 15,00 

School uniform (op maat)€ 7,00
Schooltas€ 3,50
Slippers€ 3,00
Schrijfmateriaal€ 1,50
Pakket per kind€ 15,00 
Totaal project€ 14.265,-
Totaal ontvangen – Update: 01-06-21€5768,


  • Prijs: € 15,00
  • Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Stichting Charity Hands is aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Al uw donaties zijn aftrekbaar voor de belastingdienst.

Periodieke giften zijn voor u en ons voordeliger.