Maak kennis met Foundations for Farming

Foundations for Farming

Wij willen graag u graag kennis laten maken met stichting Foundations for Farming (FFF). Momenteel geven we vorm aan samenwerking in Kameroen. FFF heeft een landbouw methode ontwikkeld voor (kleinschalige) boeren. Deze methode is duurzaam, vraagt minimale investering en kan de boeren voorzien in hun levensonderhoud. Daarbij is het Evangelie in hun onderwijs het geïntegreerd, waarbij Bijbelse principes voor landbouw worden ingezet.

Hieronder staan de basisprincipes die de stichting hanteert tijdens de landbouw.

1 ) On time (op tijd)

Er wordt op tijd met de voorbereidingen begonnen zodat de boeren klaar zijn als de regen komt en zij kunnen zaaien. Op deze manier wordt er verantwoordelijk omgegaan met de tijd die God ons geeft. Goed plannen, goed voorbereiden en op tijd beginnen met het werk, zodat de planten optimaal kunnen profiteren van de seizoenen.

2) At standard (volgens hoge standaard)
Zij stimuleren de boeren te werken op een kwalitatief hoog niveau en hebben standaard richtlijnen, zodat het voor mensen duidelijk is wat ze kunnen doen. Zo wordt er bijvoorbeeld maïs gezaaid in plantgaten die 60 cm uit elkaar liggen en er is 75 cm tussen de rijen. Zo brengen zij orde en structuur aan in de velden.

3) Without waste (zonder verspilling)

Alles wat God geeft in de natuur wordt zorgvuldig gebruikt met de voorzieningen die God geeft. Zo wordt de grond bedekt met de restmaterialen van de planten; op deze manier wordt uitdroging voorkomen en de grond verrijkt. Ook wordt er compost in de plantgaten gestopt zodat de grond extra verrijkt wordt en het bodemleven gestimuleerd wordt.

Er wordt geen tijd, bodem, water, zonlicht, zaaigoed, voedingsstoffen en energie verspild. Er wordt ook geen materiaal of land verbrand.

palmbomen

4) With joy (met plezier)
Zij werken met plezier omdat zij werken in Gods mooie schepping. Ook weten zij dat God voor hen zorgt en hen ziet. Ze zijn zich bewust van de liefde van God die het meest zichtbaar wordt in wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Wie dit alles doet zonder zelfmedelijden, verwijten naar anderen, jaloezie, klagen of excuses, maar met een dankbaar hart voor God werkt, wil Hij belonen door angst en onzekerheid weg te nemen en deze te veranderen in hoop en vreugde.

Dit zijn prachtige principes waarin wij als stichting ons kunnen vinden. Foundations for Farming heeft veel kennis en ervaring met deze manier van landbouw. En deze landbouwmethode werkt! Veel boeren zijn erdoor uit de armoede getrokken. Wij zijn blij en dankbaar dat wij gebruik mogen maken van hun kennis om deze toe te passen ons Tree of Life project.

Voor meer informatie over stichting Foundations for Farming verwijzen wij u graag naar hun website.