Hoe neem ik een goed doel op in mijn testament?

Als u wilt schenken aan een goed doel vanuit een erfenis, moet dat vastgelegd worden in een testament. Zonder een testament gaat de erfenis naar juridische erfgenamen, en als die er niet zijn, vervalt de erfenis aan de overheid.  In Nederland is testamentaire vastlegging dus wettelijk verplicht om rechtsgeldig te zijn. Een testament moet worden opgesteld door een notaris, die het vervolgens verplicht registreert in het Centraal Testamentregister.  Nalaten aan stichting Charity Hands kan op twee manieren: 

  • Een legaat: Met een legaat bepaalt u zelf welk deel van uw erfenis u aan Charity Hands wilt nalaten. Dat kan een vastgesteld bedrag zijn of een percentage van uw nalatenschap, maar bijvoorbeeld ook een kunstvoorwerp, sieraad of huis.
     
  • Een erfstelling: U kunt Charity Hands tot (mede-)erfgenaam benoemen. Deze manier van nalaten wordt erfstelling genoemd. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en eventuele overige kosten en schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun deel. 

Voorbeeldteksten testament

Afhankelijk van uw wensen kan uw notaris een van de volgende formuleringen in uw testament opnemen: 

Ik benoem tot mijn erfgenaam stichting Charity Hands, kantoor houdende Boylestraat 34, 6718 XM, Ede geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30218748. 

Indien u meerdere erfgenamen wilt benoemen: 

Ik benoem tot mijn erfgenamen, ieder voor een gelijk deel of voor [x]% van mijn nalatenschap: […] 

Bij een legaat: 

Ik legateer aan stichting Charity Hands, kantoor houdende houdende Boylestraat 34, 6718 XM, Ede geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30218748, een bedrag van €[x] of mijn banktegoeden, of een deel van [x]% van de waarde van mijn nalatenschap, vrij van rechten en plichten. 

Het Kamer van Koophandel-nummer dient om uw erfgenaam te kunnen identificeren. Ook al verandert het adres of zelfs de naam van de ervende organisatie, dat nummer blijft altijd hetzelfde.

Bijzondere constructies

In sommige gevallen kunnen bijzondere constructies rond uw nalatenschap interessant zijn. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld fiscale aspecten, maar ook met persoonlijke omstandigheden.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk bezittingen bij leven te schenken aan Charity Hands, maar daarvan wel een vruchtgebruik te houden. Of u laat uw huis na, maar wil wel dat uw partner daar nog een tijdlang kan blijven wonen. Wij zoeken graag met u en eventueel uw fiscaal adviseur of notaris naar een passende oplossing.

Een Levenstestament

U kunt ook denken aan een Levenstestament. Daarin regelt u zaken bij leven voor als u daar zelf lichamelijk of geestelijk niet meer toe in staat bent. Bijvoorbeeld een volmacht voor financiële zaken, of medische wilsverklaringen. Ook daarvoor kunt u bij uw notaris terecht. Klik hier voor meer informatie.  

Terug naar doneren.