Nieuws uit Thailand

Hartelijk dank voor uw voorbede. Donderdag waren we bij de gevangenen in Thung.
Onlangs ontvingen we een brief. Een van de gevangenen in Thung vroeg, waar we zolang bleven. Sinds Kerst 2013 hebben we elkaar niet meer gezien.
Dit keer mochten we met een team van drie voorgangers uit Chiang Rai naar binnen en kregen twee uur tijd een kerkdienst bij de mannen te houden. Veel nieuwe gezichten, want de meeste christenen die wij kennen, zijn ontslagen. Bij navraag blijkt dat de helft van de aanwezigen in de gevangenis tot geloof is gekomen. De rest komt uit christelijke gezinnen.
Een van de mannen zit vooraan en luistert geïnteresseerd naar wat er gezegd wordt. Hij is geen christen maar komt regelmatig naar de kerkdienst. We bidden in stilte dat hij de Heer Jezus persoonlijk mag leren kennen.

Als we vragen waarvoor we zullen bidden, zegt een man: ‘Dinsdag is mijn vrouw op bezoek geweest om te zeggen dat ze mij gaat verlaten voor een ander. De kinderen heeft ze aan mijn ouders gegeven. Ik ben helemaal door de war.’ We bidden meteen voor hem en vragen om troost en kracht. Veel mannen zitten een straf van 25 jaar of langer uit en de gezinnen blijven daardoor niet altijd intakt.
Een andere man vraagt om voor zijn oorontsteking te bidden. De arts is niet zorgvudig met de behandeling van gevangenen. Wij bidden, want we geloven in wonderen. God kan ook vandaag door gebed genezen.

De tijd is snel voorbij. Een van de dominees heeft drie ex- gevangenen bij zich in huis genomen. Hij heeft een soort boerenbedrijfje waar ze meehelpen. Hij geeft zijn telefoonnummer aan de gevangenen, wie vrij komt, kan contact met hem opnemen. Want eigenlijk kunnen ze niet meer terug naar huis; het gevaar weer in het drugscircuit terecht te komen is groot. Op een nieuwe plek een nieuw leven beginnen is een betere oplossing. Deze voorganger zorgt voor hen. Hij heet Acharn Prayon. In Thailand bestaat nog geen reclassering programma voor gevangenen. God zij dank voor dit mooie initiatief.
Lieve groeten en Gods zegen!