“…aan weerszijden van de rivier staat de boom des levens, die twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevend en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volken.”

Openbaring 22:14

Tree of Life Missie

We willen arme boeren een hoopvolle toekomst bieden door te investeren in kennis, (biologische) zaden en compost. We willen gemeenschappen helpen geleidelijk een ​​einde te maken aan armoede. Recente rapporten tonen aan dat de eerste 51 boeren in Kameroen die deelnamen aan ons programma, vier keer zoveel inkomsten verzamelden als voorheen. Onze belangrijkste focus is om lokale trainers op te leiden, die op hun beurt kleinschalige boeren trainen.

Foundations for Farming

We willen u graag kennis laten maken met Foundations for Farming (FFF). Op dit moment geven we vorm aan samenwerking in Kameroen. FFF heeft een landbouwmethode ontwikkeld voor (kleinschalige) boeren. Deze methode is duurzaam, vereist minimale investeringen en kan boeren van de levensonderhoud voorzien. Bovendien is het evangelie geïntegreerd in hun leer, gebruikmakend van Bijbelse principes voor de landbouw. Hieronder staan ​​de basisprincipes die de stichting hanteert tijdens de landbouw.

1) On time (op tijd)

Er wordt op tijd met de voorbereidingen begonnen zodat de boeren klaar zijn als de regen komt en zij kunnen zaaien. Op deze manier wordt er verantwoordelijk omgegaan met de tijd die God ons geeft. Goed plannen, goed voorbereiden en op tijd beginnen met het werk, zodat de planten optimaal kunnen profiteren van de seizoenen.

2) At standard (volgens hoge standaard)
Zij stimuleren de boeren te werken op een kwalitatief hoog niveau en hebben standaard richtlijnen, zodat het voor mensen duidelijk is wat ze kunnen doen. Zo wordt er bijvoorbeeld maïs gezaaid in plantgaten die 60 cm uit elkaar liggen en er is 75 cm tussen de rijen. Zo brengen zij orde en structuur aan in de velden.

3) Without waste (zonder verspilling)

Alles wat God geeft in de natuur wordt zorgvuldig gebruikt met de voorzieningen die God geeft. Zo wordt de grond bedekt met de restmaterialen van de planten; op deze manier wordt uitdroging voorkomen en de grond verrijkt. Ook wordt er compost in de plantgaten gestopt zodat de grond extra verrijkt wordt en het bodemleven gestimuleerd wordt. Er wordt geen tijd, bodem, water, zonlicht, zaaigoed, voedingsstoffen en energie verspild. Er wordt ook geen materiaal of land verbrand.

4) With joy (met plezier)
Zij werken met plezier omdat zij werken in Gods mooie schepping. Ook weten zij dat God voor hen zorgt en hen ziet. Ze zijn zich bewust van de liefde van God die het meest zichtbaar wordt in wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wie dit alles doet zonder zelfmedelijden, verwijten naar anderen, jaloezie, klagen of excuses, maar met een dankbaar hart voor God werkt, wil Hij belonen door angst en onzekerheid weg te nemen en deze te veranderen in hoop en vreugde.

Tree of Life

Op deze prachtige principes zeggen wij als stichting ‘amen!’ Foundations for Farming heeft veel kennis en ervaring met deze manier van landbouw. Deze landbouwmethode werkt! Veel boeren zijn uit de armoede gehaald. We zijn blij en dankbaar dat we hun kennis kunnen toepassen in ons Tree of Life-project. We vullen onze training aan met financiële educatie.

Android-APP !!

We hebben een app ontwikkeld voor Android. Het bevat de inhoud van Foundations for Farming, de Crown African money map en de Tree of Life cursus in zelfvoorziening. Het is offline beschikbaar voor trainers en boeren. Zo kunnen ze het onderwijs gemakkelijk opzoeken. De app biedt ook de mogelijkheid om de gemaakte voortgang te bewaken en te rapporteren.


Helpt u mee?
Als hulporganisatie zijn wij ontzettend dankbaar dat we met de hulp van onze donateurs zoveel mensen uitzicht mochten geven op een betere toekomst. Tegelijkertijd is er nog zoveel te doen. Mogen we (opnieuw) op uw steun rekenen?

Doneer ook voor het Tree of Life project
  • 0,00 €

© Copyright 2018 - Charity Hands