Charity Hands is een netwerk van vrijwilligers. Wij zijn volledig afhankelijk van (uw) vrijwillige hulp en giften.

Joshua, op avontuur in Malawi…

Charity Hands is in 2019 betrokken geraakt in Malawi en heeft hier een boerderij aangekocht. Joshua reisde in augustus voor de troepen uit.

Joshua, 20 jaar, heeft als stagaire onderzoek gedaan voor ons nieuwe project in Malawi. Hij verbleef twee maanden op onze boerderij, waar het guesthouse nog afgebouwd moest worden. Op de boerderij van 350 hectare staat een overheidsschool met 950 kinderen. De boerderij telt 16 gebouwen, heeft 200 ha bos en een kudde van 60 schapen.

Malawi is een van armste landen ter wereld. De oogsten zijn vaak slecht, vooral in de drogere seizoenen. De grootste zorg is overleven en mensen leven van hand tot mond. Als je voedselvoorraad op is, moet je op zoek naar ander voedsel; insekten, knaagdieren, vogels, wortels en bessen. Het voedingspatroon is beperkt en eenzijdig. Deze eenzijdigheid veroorzaakt tekorten aan voedingsstoffen, dit leidt weer tot onder ontwikkeling bij de kinderen. Joshua zegt over hen: “They grow up, but are not able to develop well. A lot of them end up with mental issues”.

Joshua wil graag een goed beeld hebben wat Charity Hands in dit gebied kan betekenen. Joshua voerde gesprekken met de boeren en de dorpsoudsten. Zo ontdekte hij van alles over de mentaliteit en de lokale gewoonten en gebruiken. Hij brengt de problemen in kaart en luistert vooral. Als Charity Hands projecten in de dorpen zal gaan doen, is het zaak aan te sluiten bij de behoeften en de oplossingen die mensen zelf aandragen. Lokaal eigenaarschap is van essentieel belang.

De bevindingen van Joshua zullen later intern gepresenteerd worden en gebruikt worden om ons project aanbod zo goed mogelijk af te stemmen met de lokale bevolking. Joshua heeft de economische, sociale en culture situatie voor ons in beeld gebracht. Verder heeft hij bijzonder aandacht gegeven aan de positie van de kinderen.

Charity Hands heeft plannen om de boerderij verder te ontwikkelen, als een trainingscentrum en demonstratie plek voor duurzame oplossingen tegen armoede. Een plek waar de lokale bevolking trainingen kan volgen, wellicht een baan kan vinden, inspiratie kan opdoen.

Hij wil graag iets voor hen betekenen. Hij heeft zijn stage als bijzonder en waardevol ervaren. Hij is blij dat hij op deze manier iets voor mensen kon betekenen!

Joshua in een samenkomst met 35 dorpsoudsten.

Hulp aan zieken en gevangenen

Kees en Willemijn werken sinds 1978 voor de Marburger Mission in Chiang Mai, Thailand. Sinds augustus 2014 zijn zij met pensioen. Dit betekend dat de giften voor hun prachtige zendingswerk niet langer via de MM kunnen lopen. Zij hebben ons gevraagd of dit via Charity Hands kan. Wij staan volledig achter hun missie! Lees hier meer over hun werk in Thailand.

Vrijwilliger in India

Corné is zaterdag 30-08  aangekomen in India bij Sam & Karin om voor drie maanden vrijwilligerswerk te doen! Hij gaat mee naar de afgelegen bergdorpen om medische hulp te bieden en het Goede Nieuws te vertellen! Een spannend avontuur! Sam & Karin (& Corné)  zullen zich de komende tijd richten op een aantal dorpen waar er goede contacten zijn opgebouwd, maar tevens op outreach gaan naar nog onbereikte dorpen. Het is nu regentijd en de wegen zijn erg gevaarlijk. Wil je bidden voor een behouden vaart en een geweldige tijd voor Corné? Lees meer op Facebook