In Afrika, waar veel mensen niet kunnen lezen of schrijven, worden veel verhalen verteld. Want met een verhaal prikkel je de menselijke geest en zijn verbeeldingsvermogen. Het is een prachtige manier om iets uit te leggen óf om een levensles mee te geven.

Truus is betrokken bij een project dat vertelcursussen aanbiedt. In deze cursus leren medewerkers en vrijwilligers hoe zij een spannend verhaal kunnen vertellen of uitbeelden. In deze verhalen zit altijd een levensles verborgen die op zo’n manier verteld wordt, dat iedereen hem kan begrijpen. Het lijkt een eenvoudige cursus, maar er gaat veel tijd in zitten voor iedereen die erbij betrokken is.

Een aantal cursisten beelden een verhaal uit

“Verhalen prikkelen de menselijke geest…”

Maar het resultaat is indrukwekkend…

Vol enthousiasme vertellen de medewerkers waar zij hun verhalen hebben kunnen vertellen: de één kan een verhaal over koning David vertellen bij een vrouwengroep. Een paar anderen hebben op een school een kinderverhaal uitgebeeld over een herder die zijn schaap verloren had. Weer een andere cursist anders heeft een reeks verhalen afgerond over een paar vissersmannen. Stuk voor stuk bijzondere verhalen met een bijzondere boodschap. Sommige cursisten mochten hun verhalen zelf in de Afrikaanse gevangenissen vertellen! Want deze verhalen raken het hart en wekken de nieuwsgierigheid van mensen op om nog meer te horen.

“… en doen verlangen om nog meer te horen”